Akcija - Popravka Vetrobranskog stakla. Od € 20,-

Popravka oštećenja na staklu sa specijalno razvijenom smolom. Brzo - jednostavno - čisto - jeftino

Ukoliko se oštećenje ne može popraviti - staklo će biti zamenjeno.

Oštećenja na vetrobranskom staklu se mogu vrlo lako i brzo popraviti. Ukoliko se pukotina i ogrebotina na staklu ne može više popraviti, mi ćemo vam ponuditi novo staklo sa uključenom montažom po najboljim uslovima.

 

METODA

Read 29022 times

Rezervacija termina

Sačuvajte ličnu participaciju

Umanjivanje lične participacije kod osiguranih šteta: 50 - 100%
Mi obračunavamo direktno sa osiguranjem.

Metode popravki su jeftinije kroz uštedu vremena i materijala. Naši posebno obučeni stručnjaci, koji ovakve popravke obavljaju svakodnevno, čine mogućim smanjivanje ili čak kompletno ukidanje participacije kod djelimičnog ili punog kasko osiguranja.

Kod štete nastale udarom kamena participacija se kompletno ukida (Vi ne plaćate ništa).
Mi ćemo rado preuzeti komunikaciju i koordinaciju sa Vašim osiguranjem i obračunati troškove popravke direktno s njima.